نطق،یاداشت

سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس با بیان اینکه بندرعباس فعلی  در خور مردم  بندرعباس نیست، گفت: این شهر ساحلی تاکسی و اتوبوس مناسب ،  فضای سبز مساعد تفریح  ندارد؛ همچنین به لحاظ بهداشت عمومی شهر بندرعباس احاطه شده از خورهایی است که پر از فاضلابی است که به دریا می ریزد و محلات بافت فرسوده را در می نوردد.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: از ستاد اجرایی فرمان امام درخواست داریم در راستای منافع عام اراضی غرب بازار ماهی فروشان قدیم را به مردم اين منطقه برگرداند.

احمد کناری نژاد در نطق پیش از دستور خود، در نود و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس، اظهار کرد: شهادت همکار ارجمند آتشنشان شهید قهرمان فداکار جناب آقای فوآد اورنگی را خدمت همه شما عزیزان، خانواده آن شهید قهرمان و همکاران جان بر کفش عرض تسلیت دارم.


عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس خواستار توجه ویژه به ورزش محلات، همگانی، جانبازان و معلولین، کارکنان و مدارس شد.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس طی تذکراتی خطاب به شهردار بندرعباس:
چرا یادتان رفته شما منتخب همین شورا هستید؟/ چرا اعضای کمیته انتصابات شهرداری را معرفی نکردید؟/ به زودی فرصت شما و خدمتی که میتوانستید بکنید انجام ندادید، تمام می شود/ آیا نمی خواهید از انتصاب و عزل های مکرر به خصوص در یک پست حساس به این نتیجه برسید که مسیر را غلط رفته و می روید؟/