نطق،یاداشت

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: آقای شهردار! اگر تیم فوتبال شهرداری به لیگ دسته سه برود حضرتعالی مقصر هستید و باید پاسخگوی افکار عمومی باشید.

سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: شهر بندرعباس از کوچه های مناطق آن شروع می شود اگر موضوعات شهروندی برای ما مهم است موضوعات کوچه پس کوچه های بافت فرسوده باید در اولویت کارهای اجرایی قرار بگیرد. 

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: ابتدا حمله ناجوانمردانه رژیم سفاک کودک کش صهیونیستی به کنسول گری جمهوری اسلامی ایران در سوریه و شهادت فرزندان ایران اسلامی و سرداران رشید اسلام و قطعا تاوان سخت در انتظار این رژیم جعلی می باشد.

 عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: باتوجه به اعتمادی که به ما شده و مسئولیتی که در حال حاضر نسبت به مردم و شهر داریم تا آخرین ثانیه های عمر خدمتی نباید کوتاهی و قصوری صورت پذیرد.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: متاسفانه سهم مردم بندرعباس از صنایع بزرگ دود و آلایندگی و بیماری های مختلفی است که  دامن مردم را می گیرد و منابع و سود آن و بهره‌اش باید کسانی دیگر ببرند.