فعالیت مدیریت ساماندهی صنوف مزاحم و دبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵

پیرو تماس تلفنی شهروندان و شکایات مطرح شده درخصوص ایجاد مزاحمت توسط کارگاه بلوک زنی در چهار راه خانه نان بازدید وابلاغ تمهدات لازم به این واحدها