افزایش خدمات در آرامستان موجب افزایش رضایت شهروندان می شود

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: افزایش خدمات در آرامستان موجب افزایش رضایت بیشتر خانواده ها و شهروندان این شهر می شود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس، فاطمه جراره رئیس شورا با همراهی مهدی نوبانی شهردار و عزیزاله کناری زاده معاون خدمات شهری پروژه های انجام شده سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس را افتتاح کرد.
جراره ضمن تشکر از زحمات مدیرعامل و کادر زحمتکش سازمان آرامستان، افزود: اقدامات خوبی در حوزه ساماندهی آرامستان‌ شهر بندرعباس انجام شده است، امیدواریم اقدامات و خدمات بیشتری جهت رفاه حال شهروندان و مراجعین به این سازمان انجام شود.
گفتنی است، احداث سردخانه جهت نگهداری اموات، نوسازی و بهسازی سالن تطهیر، نوسازی و بهسازی دفتر واحدهای اداری، افزایش دوربین های مداربسته و همسطح سازی قطعه ۱۷ از پروژه های انجام شده سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس می باشد.