کمیسیون ها

جلسه کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

جلسه کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری شورای اسلامی شهر بندرعباس 

جلسه کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر خبر داد:
لباس پاکبانان بندرعباس استانداردسازی می‌شود

جلسه کمیسیون برنامه ريزی،  بودجه و تحول اداری شورای اسلامی شهر بندرعباس در محل سالن جلسات شورا برگزار شد.

جلسه کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

یازدهمین جلسه کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد و در این جلسه مقرر گردید:

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس

افتتاح زودهنگام پروژه های عمرانی بدون دریافت مجوزهای لازم مشکلات زیادی را بوجود خواهد آورد

اسماعیل بواشه گفت: باید دوربین‌های ثبت سرعت ، سرعت گیرها و علائم هشدار دهنده بیشتری در سطح شهر نصب گردد.

جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری شورای اسلامی شهر بندرعباس

سومین اجلاسیه مجمع روسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شوراها و ششمین اجلاسیه شهرهای حماسه ساز انقلاب اسلامی با حضور روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شوراهای شهر کشور برگزار شد.

جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بندرعباس

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس مطرح کرد ؛

لزوم اقدامات بلند مدت دستگاه های اجرایی در زمینه تحکیم بنیان خانواده/ دستگاه های اجرایی یاریگر شهرداری باشند

جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

جلسه کمیسیون برنامه ریزی ، بودجه و تحول اداری شورای اسلامی شهر بندرعباس با دستور کار :

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس

نشست كميسيون معماری شهرسازی شورای اسلامی شهر بندرعباس

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بندرعباس تاکید کرد:

امکانات شهری باید برای تمام اقشار جامعه قابل استفاده باشد

جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر بندرعباس