فرهنگی و اجتماعی

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس

سومین اجلاسیه مجمع روسای کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی شوراها و ششمین اجلاسیه شهرهای حماسه ساز انقلاب اسلامی با حضور روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شوراهای شهر کشور برگزار شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس مطرح کرد ؛

لزوم اقدامات بلند مدت دستگاه های اجرایی در زمینه تحکیم بنیان خانواده/ دستگاه های اجرایی یاریگر شهرداری باشند

جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بندرعباس تاکید کرد:

امکانات شهری باید برای تمام اقشار جامعه قابل استفاده باشد