عمران.حمل و نقل و ترافیک

جلسه کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

جلسه کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

افتتاح زودهنگام پروژه های عمرانی بدون دریافت مجوزهای لازم مشکلات زیادی را بوجود خواهد آورد

اسماعیل بواشه گفت: باید دوربین‌های ثبت سرعت ، سرعت گیرها و علائم هشدار دهنده بیشتری در سطح شهر نصب گردد.