بهداشت.سلامت و خدمات شهری

جلسه کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

جلسه کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر خبر داد:
لباس پاکبانان بندرعباس استانداردسازی می‌شود

یازدهمین جلسه کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد و در این جلسه مقرر گردید: